top of page

Kyynärvarsi - lihaskartta

Pronator teres
Pronatorteres.jpg

O:

 • Epicondylus medialis humeri (Olkaluun sisempi sivunasta)

 • Processus coronoideus (Varislisäke)

I:

 • Lateraalisen radiuksen keskiosa (Värttinäluun keskiosan ulkoreuna)

F:

Etuosa

 • Kyynärvarren pronaatio (sisäkierto)

 • Kyynärvarren fleksio (koukistus)

O:

 • Epicondylus medialis humeri (Olkaluun sisäsivunasta)

 • Processus coronoideus (Varislisäke)

 • Pars anterior radialis (Värttinäluun etupinta)

I:

 • 2-5 sormien keskimmäisten phalangien anterioriset pinnat

F: 

 • Kyynärnivelen fleksio (koukistus)

 • Ranteen palmaarifleksio (kämmenen puolelle)

 • 2-5 sormien fleksio keski- ja tyvinivelissä

Flexor digitorum superficialis
Flexor digitorum superficialis.jpg
flexordigitorumprofundus.jpg
Flexor digitorum profundus

O:

 • Ulnan proksimaalisen pään mediaalinen anteriorinen pinta, membrana inrerossea antebrachii

I:

 • 2.-5. sormen phalangit

F: 

 • 2.-5. sormen fleksio

O:

 • Radiuksen anteriorinen pinta, membrana interosseus antebrachii

I:

 • Peukalon distaalisen luun tyvi

F: 

 • Peukalon ja ranteen fleksio

Flexor pollicis longus
Flexorpollicislongus.jpg
extensordigitorum.png
Extensor digitorum

O:

 • Humeruksen epicondylus lateralis

I:

 • II - V -sormien phalangien posterioriset pinnat

F:

 • II - V -sormien ekstensio

 • Käden ekstensio rannenivelessä

 • Kyynärvarren ekstensio kyynärnivelessä

 

O:

 • Humeruksen epicondylus lateralis

I:

 • Pikkusormen (V-sormi) phalangin posteriorinen pinta

F: 

 • Pikkusormen ekstensio

 • Käden ekstensio rannenivelessä

 • Kyynärvarren ekstensio kyynärnivelessä

Extensor digiti minimi
extensordigitiminimi.png
Extensor carpi ulnaris

O:

 • Humeruksen epicondylus lateralis

 • Ulnan posteriorisen pinnan keski kolmannes

I:​

 • V - metacarpaalin tyvi posteriorisella ja ulnaarisella puolella

F: 

 • Ranteen ekstensio (dorsifleksio)

 • Käden ulnaarideviaatio rannenivelessä

 • Kyynävarren ekstensio kyynärnivelessä

Extensorcarpiulnaris.jpg

O:

 • Humeruksen epicondylus lateralis

I:

 • II-sormen metatcarpaalin pinta

F: 

 • Ranteen ekstensio 

 • Ranteen koukistus radiuksen puolelle

 • Kyynärnivelen koukistus

Extensor carpi radialis longus
iStock-1283551451.jpg
extensorcarpiradialisbrevis.jpg
Extensor carpi radialis brevis

O:

 • Humeruksen epicondylus lateralis

I:​

 • 3.  metacarpaalin pinta

F: 

 • Ranteen ekstensio (dorsifleksio)

 • Ranteen radiaalifleksio

O:

 • Humeruksen epicondylus medialis

I:

 • aponeurosis palmaris

F: 

 • Ranteen fleksio

 • Kiristää kämmenen kalvojännettä

palmaris longus
palmarislongus.png
supinator.jpg
Supinator

O:

 • Humeruksen epicondylus lateralis

 • Ulnan supinaatioharjanne

I:​

 • Radiuksen proksimaalinen kolmannes

F: 

 • Kyynärvarren supinaatio

bottom of page