top of page

Hartiarengas - lihaskartta

trapezius | Epäkäslihas | Fysioterapia lahti | Lahti fysioterapeutti
Trapezius

Trapezius

O:

 • Os occipitale (Takaraivoluu)

 • Ligamentum nuchae (Niskaside)

 • Processus spinosus C7 - Th12 (Okahaarakkeet)

I:

 • Claviculan lateraalinen 1/3 (Solisluun lateraalinen kolmannes)

 • Acromion (Olkalisäke)

 • Spina scapulae (Lapaluun harju)

F:

​Yläosa

 • Scapulan elevaatio (lapaluun nosto)

 • Scapulan ylöskiertäminen

 • Scapulan retraktio (lähennys)

Keskiosa

 • Scapulan retraktio

Alaosa

 • Scapulan depressio (alas vetäminen)

 • Scapulan retraktio

 • Scapulan ylöskiertäminen

Rhomboideukset

O:

 • Processus spinosus C7 - Th 5 (Okahaarakkeet)

I:

 • Scapulan mediaalireuna (Lapaluun sisäreuna)

F: 

 • Scapulan retraktio (lähennys)

 • Scapulan elevaatio (kohotus)

 • Scapulan alaskiertäminen

Rhomboideukset
Rhomboideukset | Suunnikaslihakset | Fysioterapia Lahti | Lahti fysioterapeutti
levatorscapulae | Lavankohottajalihas | Fysioterapia Lahti | Lahti fysioterapeutti
Levatorscapulae

Levator scapulae

O:

 • Processus transversus C1 - C4 (Poikkihaarakkeet)

I:

 • Angulus superior scapulae (lapaluun yläkulma)

F:

 • Scapulan elevaatio (lapaluun nosto)

 • Niskan eksentio spinaalinivelessä

 • Niskan lateraalifleksio (sivutaivutus)

Deltoideus
(Posteriorinen ja anteriorinen osa)

O:

 • Clavicula (solisuu) (etuosa)

 • Acromion (olkalisäke) (keskiosa)

 • Spina scapulae (lapaluun harju) (takaosa)

I:

 • Tuberositas deltoidea humeruksessa (hartialihaksen kyhmy)

F:

Etuosa

 • Olkanivelen abduktio (loitonnus)

 • Olkanivelen fleksio (koukistus)

 • Olkanivelen mediaalirotaatio (sisäkierto)

 • Olkanivelen adduktio (lähennys)

Takaosa:

 • Olkanivelen abduktio

 • Olkanivelen lateraalirotaatio (ulkokierto)

 • Olkanivelen ekstensio (ojennus)

Deltoideus
deltoideus | epäkäslihas | Fysioterapia Lahti | Lahti fysioterapeutti
Infraspinatus | Alempi lapalihas | Fysioterapia Lahti | Lahti fysioterapeutti
Infraspinatus

Infraspinatus

O:

 • Scapulan fossa infraspinata (Lapaluun alakuoppa)

I:

 • Tuberculum majus humeri (Iso olkakyhmy)

F:

 • Olkavarren lateraalirotaatio (ulkokierto)

Teres minor

O:

 • Margo lateralis scapulae (Lapaluun ulkoreuna)

I:

 • Tuberculum majus humeri (Iso olkakyhmy)

F:

 • Olkavarren lateraalirotaatio (ulkokierto)

 • Olkavarren adduktio (lähennys)

Teresminor
Teresminor | Pieni liereälihas | Fysioterapia Lahti | Lahti fysioterapeutti
Teresminor | Iso liereälihas | Fysioterapia Lahti | Lahti fysioterapeutti
Teresmajor

Teres major

O:

 • Angulus inferior scapulae (Lapaluun alakulma)

I:

 • Crista tuberculi minor humeri (Pienen olkakyhmyn harju)

F:

 • Olkavarren mediaalirotaatio (sisäkierto)

 • Olkavarren adduktio (Lähennys)

 • Olkavarren ekstensio (ojennus)

 • Scapulan ylöskiertäminen

Supraspinatus

O:

 • Scapulan fossa supraspinata (Lapaluun yläkuoppa)

I:

 • Tuberculum majus humeri (Iso olkakyhmy)

F:

 • Olkavarren abduktio (Loitonnus)

 • Olkavarren fleksio (koukistus)

Supraspinatus
Supraspinatus | Ylempi lapalihas | Fysioterapia Lahti | Lahti fysioterapeutti
Subscapularis | Lavan aluslihas | Fysioterapia Lahti | Lahti fysioterapeutti
Subscapularis

Subscapularis

O:

 • Scapulan fossa subscapularis (Lapaluun alakuoppa)

I:

 • Tuberculum minus humeri (Pieni olkakyhmy)

F:

 • Olkavarren mediaalirotaatio (sisäkierto)

Serratus anterior

O:

 • 1-9 kylkiluut

I:

 • Scapulan mediaalireunan anteriorinen pinta (Lapaluun sisäpinta)

F:

 • Scapulan protraktio (loitonnus)

 • Scapulan ylöskiertäminen

 • Scapulan stabilointi

Serratusanterior
Serratusanterior | Etummainen sahalihas | Fysioterapia Lahti | Lahti fysioterapeutti
Pectoralismajor
Pectoralismajor | Fysioterapia Lahti

Pectoralis major

O:

 • Claviculan mediaalipuoli (Solisluun sisempi puoli)

 • Sternum (Rintalasta)

 • 1-6 kylkiluiden rustot

I:

 • Crista tuberculi major humeri (Ison olkakyhmyn harju)

F:

 • Olkavarren adduktio (lähennys)

 • Olkavarren mediaalirotaatio (sisäkierto)

 • Olkavarren fleksio (koukistus)

 • Scapulan protraktio (lapaluun loitonnus)

 • Olkavarren ekstensio (ojennus)

 • Scapulan depressio (lapaluun alas painaminen)

Pectoralis minor

O:

 • 3-5 kylkiluut

I:

 • Processus coracoideus (Korppilisäke)

F:

 • Scapulan protraktio (loitonnus)

 • Scapulan depressio (alas vetäminen)

 • Scapulan alaskiertäminen

Pectoralisminor
Pectoralisminor | Pieni rintalihas | Fysioterapia Lahti | Lahti fysioterapeutti

#Lahti # Fysioterapia #Fysioterapeutti

bottom of page