top of page

Olkavarsi - lihaskartta

Anchor 1
deltoideus, kiinnityskohdat, suomeksi
Deltoideus

O:

 • Clavicula (solisuu) (etuosa)

 • Acromion (olkalisäke) (keskiosa)

 • Spina scapulae (lapaluun harju) (takaosa)

I:

 • Tuberositas deltoidea humeruksessa (hartialihaksen kyhmy)

F:

Etuosa

 • Olkanivelen abduktio (loitonnus)

 • Olkanivelen fleksio (koukistus)

 • Olkanivelen mediaalirotaatio (sisäkierto)

 • Olkanivelen adduktio (lähennys)

Takaosa:

 • Olkanivelen abduktio

 • Olkanivelen lateraalirotaatio (ulkokierto)

 • Olkanivelen ekstensio (ojennus)

O:

 • Tuberculum supraglenoidale (olkanivelen nivelkuopan ylempi kyhmy) (Pitkä pää)

 • Processus coracoideus (korppilisäke) (lyhyt pää)

I:

 • Tuberositas radii (värttinäluun kyhmy)

 • Kyynärvarren syvä faskia

F: 

 • Kyynärnivelen fleksio

 • Kyynärvarren supinaatio radioulnaarinivelessä

 • Olkavarren fleksio

 • Olkavarren abduktio glenohumeraalinivelessä (pitkä pää)

 • Olkavarren adduktio glenohumeraalinivelessä (lyhyt pää)

Biceps brachii
Biceps brachii, kiinnityskohdat, suomeksi
Brachialis
Brachialis, kiinnityskohdat, suomeksi

O:

 • Humeruksen anteriorinen pinta (olkaluun etupinta)

I:

 • Tuberositas ulnae (Kyynärluun kyhmy)

F:

 • Kyynärnivelen fleksio

O:

 • Humeruksen alaosan ulompi reuna

I:

 • Processus styloideus radii (Värttinäluun puikkolisäke)

F: 

 • Kyynärnivelen fleksio

Brachioradialis
Brachioradialis, kiinnityskohdat, suomeksi
Coracobrachialis
Coracobrachialis, kiinnityskohdat, suomeksi

O:

 • Processus coracoideus (korppilisäke)

I:

 • Humeruksen keskiosan sisäpinta

F:

 • Olkavarren fleksio (koukistus)

 • Olkavarren adduktio (lähennys)

O:

 • Tuberculum infraglenoidale scapulae (olkaluun nivelkuopan alempi kyhmy) (Pitkä pää)

 • Humeruksen posteriorinen pinta (lateraalinen ja mediaalinen pää)

I:

 • Olecranon (Kyynärlisäke)

F: 

 • Kyynärnivelen ekstensio (ojennus)

 • Olkanivelen ekstensio (Pitkä pää)

Triceps brachii
Triceps brachii, kiinnityskohdat, suomeksi

#Lahti # Fysioterapia #Fysioterapeutti

bottom of page