top of page

Akillesjänteen tendinopatia

Mikä on tendinopatia?


Tendinopatialla tarkoitetaan kiputilaa, joka paikantuu jänteen alueelle. Vaivaan liittyy suorituskyvyn laskua ja mahdollista turvotusta tai degeneraatiota. Tendinopatian taustalla voi olla jänteen ylikuormitusta tai alikuormitusta.
Akillesjänteen tendinopatian jaottelu

Akillesjänteen tendinopatia voidaan jakaa kahteen osaan sijainnin mukaan.

Akillesjänteen kipu, akillesjänteen tendinopatia
Akillesjänteen keskiosan tendinopatia

Keskiosan tendinopatia on 2- 7 cm kantaluun kiinnityskohdan yläpuolella. Keskiosan tendinopatian taustalla voi olla liiallista pronaatiota tai m. plantaris lihaksen ärsytystä. Jalkaterän asento ja toiminnallisuus ovatkin tutkimisessa yksi tarkastelun kohde.Akillesjänteen kipu
Akillesjänteen kiinnityskohdan tendinopatia

Toinen tendinopatiatyyppi akillesjänteessä on jänteen kiinnityskohdan kiputila, joka on noin 0-2cm korkeudella kiinnityskohdasta. Tähän kiputilaan liittyy paksuuntumaa jännealueella. Jänteen pinnalliseen osaan voi kohdistua enemmän venytyskuormitusta ja syvään osaan kompressiokuormitusta.


Oireet

Akillesjänteen tendinopatiassa voi esiintyä seuraavia oireita

Ø Kipu liikkuessa tai venyttäessä

Ø Kosketusarkuutta

Ø Turvotusta jännealueella

Ø Lihasheikkoutta

Ø Jännealueen paksuuntuminen (kiinnityskohdan tendinopatiassa)Altistavia tekijöitä

Liikkuminen ja hoito

Alkuvaiheessa kuormitusta on hyvä keventää ja hetkellisesti kipua aiheuttavaa liikuntaa kannattaa välttää. Jänne kuitenkin kaipaa kuormitusta, joten täyslepo ei ole suositeltavaa. Alkuvaiheen jälkeen jänteen kuormitusta tulisi lisätä nousujohteisesti.


On tärkeää kartoittaa taustalla vaikuttavia syitä, jotta vaiva ei uusiutuisi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kokonaiskuormituksen hallintaa, voimaominaisuuksien lisäämistä, liikemallien muuttamista tai harjoituspaikan vaihtamista (mikäli mahdollista). Fysioterapeutit ja jalkaterapeutit osaavat auttaa kuntoutuksen suunnittelussa.Mikäli kaipaat apua akillesjänteen tendinopatian tai muiden vammojen kuntoutuksessa, voit varata ajan fysioterapiaan täältä.

24 views0 comments
bottom of page